Lò Thiêu

Giới thiệu

Nhà hỏa táng với thiết bị tiên tiến là đầu tư lớn của tập đoàn Tiên Cảnh, một nhà hỏa táng có quy mô hiện đại nhất. Thao tác lò phù hợp với điều kiện bảo vệ môi trường, chu kỳ đốt 2 lần, không khói, bảo vệ môi trường. Không thải ra khói gây ảnh hưởng ô nhiễm.
Thích hợp cho mọi tôn giáo, tổ chức nghi lễ hỏa táng.